Moja zóna

Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra

Námestie slobody 5, 900 01 Modra
17050197
2020678781
Nemá
25-49 zamestnancov
09.04.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
413 tis. €
-75,6 %
2020/2019