Moja zóna

Stredná odborná škola, Farského 9, 851 01 Bratislava

Farského 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
17054281
2020878618
Nemá
25-49 zamestnancov
01.03.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,9 tis. €
-84,5 %
2020/2019
944 tis. €
-51,7 %
2020/2019