Moja zóna

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50, 010 01 Žilina
17055377
2020645055
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
246 tis. €
-68,2 %
2020/2019