Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce

Koperníkova ulica 21, 059 51 Poprad
17068193
2020970556
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
31,7 tis. €