Moja zóna

Základná škola Svit

Komenského 2, 059 21 Svit
17068975
2020947753
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
153 tis. €
25,9 %
2020/2019