Moja zóna

Základná umelecká škola Michala Vileca Bardejov

Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
17070571
2020973713
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A