Moja zóna

Stredná odborná škola dopravná

Konštantínova 2, 080 01 Prešov
17078440
2021283473
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
743 tis. €
67,1 %
2020/2019