Moja zóna

Základná škola Okružná 17, Michalovce

Okružná 17, 071 01 Michalovce
17080754
2021635429
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
267 tis. €
32,2 %
2020/2019