Moja zóna

Základná škola Michalovce Krymská 5

Krymská 5, 071 01 Michalovce
17080762
2021635671
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
350 tis. €
-42,8 %
2020/2019