Moja zóna

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
17149975
2020703509
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.1992
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
370 tis. €
30,6 %
2020/2019