Moja zóna

Miluška Stašková

Mlynska 18, 091 01 Stropkov
17212332
Nemá
24.02.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A