Moja zóna

Pavol Skubán

Čerlínska 34, 091 01 Stropkov
17212669
1020766835
SK1020766835
0 zamestnancov
05.11.1992
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,44 tis. €
N/A