Moja zóna

Slavomír Laca LUCKY

Mlynská 18, 091 01 Stropkov
17213118
Nemá
15.07.1991

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A