Moja zóna

MEEPS spol. s r. o.

Daxnerovo nám. 4, 821 08 Bratislava
17323223
2020328024
SK2020328024
2 zamestnanci
03.10.1991
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,25
-0,52
0,08
51,7 %
-13,7 tis. €
24,3 %
2020/2019
148 tis. €
-17,5 %
2020/2019
-0,25
8,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE