Moja zóna

DSD s.r.o. - v likvidácii

Klenová 6, Bratislava
17331269
2020334987
Nemá
nezistený
16.10.1991
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A