Moja zóna

ALCON spol. s r.o.

Gorkého 11, 811 01 Bratislava
17335035
2020309533
Nemá
nezistený
04.12.1991
Sprostr.obch.s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALCON spol. s r.o.


Štatutári ALCON spol. s r.o.


Spoločníci ALCON spol. s r.o.


Predmety podnikania ALCON spol. s r.o.


Kataster ALCON spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALCON spol. s r.o.