Moja zóna

ANIAGRO spol. s r.o.

946 36 Kravany nad Dunajom
17639425
2020401185
SK2020401185
nezistený
28.03.1991
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,07
5,89
8,5 %
4,27 tis. €
199,4 %
2020/2019
6,75 tis. €
90,3 %
2020/2019
0,07
188,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskANIAGRO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €

TržbyANIAGRO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringANIAGRO spol. s r.o.


8,84
0,91
0,13
6,59

Zisk pred zdanenímANIAGRO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €

EBITDAANIAGRO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ANIAGRO spol. s r.o.


Štatutári ANIAGRO spol. s r.o.


Spoločníci ANIAGRO spol. s r.o.


Predmety podnikania ANIAGRO spol. s r.o.


Kataster ANIAGRO spol. s r.o.


Skrátené výkazy ANIAGRO spol. s r.o.