Moja zóna

STEVA v.o.s.

Výstavná 4, Nitra
18049435
2021195803
Nemá
nezistený
06.11.1991
Veľkoobch.so živ.zvier.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A