Moja zóna

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry

Tatranská Lesná, 059 60 Vysoké Tatry
00186759
2021212534
Nemá
10-19 zamestnancov
01.06.1982
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
48,4 tis. €
-50,3 %
2020/2019
2,02 mil. €
-80,7 %
2020/2019