Moja zóna

Centrum voľného času v Poprade

Ulica mládeže 13, 058 01 Poprad
00186767
2020657067
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.1973
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
89,3 tis. €
1 601,7 %
2020/2019