Moja zóna

Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Hutnícka, 052 01 Spišská Nová Ves
00188000
2020718821
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,5 tis. €
54,7 tis. €
-89,2 %
2020/2019