Moja zóna

Michal Nehyba - ROZLIČNÝ TOVAR

Vlastenecká 1, 901 01 Malacky
30106788
Nemá
nezistený
10.11.1992
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A