Moja zóna

LEKOV, spol. s r.o.

sídl. SNP 1428/8, 017 01 Považská Bystrica
30226040
2020685172
Nemá
nezistený
01.01.1992
Stolárske práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LEKOV, spol. s r.o.


Štatutári LEKOV, spol. s r.o.


Spoločníci LEKOV, spol. s r.o.


Predmety podnikania LEKOV, spol. s r.o.


Kataster LEKOV, spol. s r.o.


Skrátené výkazy LEKOV, spol. s r.o.