Moja zóna

Peter Gajdoš

091 01 Stropkov
30303150
1024464661
Nemá
nezistený
13.02.1992
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A