Moja zóna

WESTPORT COOP, spol. s r.o.

Fajnorovo nábr. 2, Bratislava
30774268
Nemá
nezistený
05.12.1991
Sprostr.obch.s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod WESTPORT COOP, spol. s r.o.


Štatutári WESTPORT COOP, spol. s r.o.


Spoločníci WESTPORT COOP, spol. s r.o.


Predmety podnikania WESTPORT COOP, spol. s r.o.


Kataster WESTPORT COOP, spol. s r.o.


Skrátené výkazy WESTPORT COOP, spol. s r.o.