Moja zóna

Spojená škola Švabinského 7 851 01 Bratislava

Švabinského 7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
30775345
2020900376
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1992
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
194 tis. €