Moja zóna

Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8

Kríková 20, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
30796733
2021923519
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2005
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
18,4 tis. €
-36,3 %
2020/2019