Moja zóna

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec

Lichnerova 71, 903 01 Senec
30797799
2022036225
Nemá
20-24 zamestnancov
22.06.2005
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
25,1 tis. €