Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Vajnorská 98/D, Bratislava

Vajnorská D, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača
30847940
2021752920
Nemá
25-49 zamestnancov
01.11.2003
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A