Moja zóna

Materská škola

Velehradská 24, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
30848806
2021797613
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A