Moja zóna

Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285

Pernek 285, 900 53 Pernek
30866065
2022300159
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285


Štatutári Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285


Spoločníci Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285


Predmety podnikania Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285


Kataster Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285


Skrátené výkazy Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285