Moja zóna

Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285

Pernek 285, 900 53 Pernek
30866065
2022300159
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A