Moja zóna

Pavol Petro

Kukučínova 12, 927 01 Šaľa
30914990
Nemá
08.12.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A