Moja zóna

Domov dôchodcov

Nám. hrdinov 12, 956 33 Chynorany
30999839
2021284089
Nemá
20-24 zamestnancov
01.12.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,31 mil. €

Koneční uživatelia výhod Domov dôchodcov


Štatutári Domov dôchodcov


Spoločníci Domov dôchodcov


Predmety podnikania Domov dôchodcov


Kataster Domov dôchodcov


Skrátené výkazy Domov dôchodcov