Moja zóna

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru

Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
31202284
2021373079
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
93,5 tis. €