Moja zóna

Základná škola Štefana Závodníka

Pružina 408, 018 22 Pružina
31202357
2021328485
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Štefana Závodníka


Štatutári Základná škola Štefana Závodníka


Spoločníci Základná škola Štefana Závodníka


Predmety podnikania Základná škola Štefana Závodníka


Kataster Základná škola Štefana Závodníka


Skrátené výkazy Základná škola Štefana Závodníka