Moja zóna

Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
31202659
2021359956
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
213 tis. €
-28 %
2020/2019