Moja zóna

Spojená škola,J.Fabiniho 3,Spišská N.Ves s OZ: Špeciálna ZŠ,J.Fabiniho 3,SNV,ZŠ pri zdrav.zariadení,J.Jánskeho 1,SNV a PŠ,Hviezdoslavova 25, SNV

J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves
31309658
2021487820
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
788 tis. €