Moja zóna

Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy

Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
31309666
2021516893
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
881 tis. €
-97,2 %
2020/2019