Moja zóna

Spojená škola, Nová 803, Dobšiná s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Nová 803, Dobšiná a Odborné učilište, Nová 803, Dobšiná

Nová 803, 049 25 Dobšiná
31309704
2021490163
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
57 tis. €
-63 %
2020/2019