Moja zóna

Špeciálna základná škola

SNP 53, 078 01 Sečovce
31309828
2021488832
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
8,37 tis. €
-67 %
2020/2019