Moja zóna

FOTOSERVIS, spol. s r.o.

Nezábudkova 5, P.O.BOX 20, 820 09 Bratislava
31327761
2020316771
SK2020316771
nezistený
27.04.1992
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,45
0,51
0,13
382,8 %
-1,63 tis. €
-232,8 %
2020/2019
N/A
-1,45
-127 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE