Moja zóna

Euro Print spol. s r.o.

Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava
31339760
2020342401
SK2020342401
1 zamestnanec
11.01.1993
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
1,14
16,9 %
-331 €
97,1 %
2020/2019
50,7 tis. €
-11 %
2020/2019
-0,01
97,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE