Moja zóna

C W G spol. s r.o.

Leškova 5, 811 02 Bratislava
31342647
Nemá
18.02.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod C W G spol. s r.o.


Štatutári C W G spol. s r.o.


Spoločníci C W G spol. s r.o.


Predmety podnikania C W G spol. s r.o.


Kataster C W G spol. s r.o.