Moja zóna

VIET HA, spol. s r.o.

Starohájska 4, 851 03 Bratislava
31385834
Nemá
nezistený
15.12.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VIET HA, spol. s r.o.


Štatutári VIET HA, spol. s r.o.


Spoločníci VIET HA, spol. s r.o.


Predmety podnikania VIET HA, spol. s r.o.


Kataster VIET HA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VIET HA, spol. s r.o.