Moja zóna

VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.

Beckovská 38, 821 04 Bratislava
31389147
2020330202
SK2020330202
25-49 zamestnancov
22.02.1995
Výroba dvíhacích zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,39
-1,24
0,01
68,5 %
-258 tis. €
-527 %
2020/2019
3,2 mil. €
2,8 %
2020/2019
-0,39
-583,4 %
2020/2019
1,55 mil. €
-98,6 %
2020/2019
N/A

ZiskVÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €

TržbyVÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €

SkóringVÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


27,8
0,32
0,09
1,35

Zisk pred zdanenímVÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

EBITDAVÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

Koneční uživatelia výhod VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


Štatutári VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


Spoločníci VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


Predmety podnikania VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


Kataster VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.


Skrátené výkazy VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.