Moja zóna

G I G A T R E N D , spol. s r.o.

Rozmarínová 1, 911 01 Trenčín
31413544
Nemá
12.05.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod G I G A T R E N D , spol. s r.o.


Štatutári G I G A T R E N D , spol. s r.o.


Spoločníci G I G A T R E N D , spol. s r.o.


Predmety podnikania G I G A T R E N D , spol. s r.o.


Kataster G I G A T R E N D , spol. s r.o.