Moja zóna

B a S v.o.s.

Lomnická č. 4/2, 949 01 Nitra
31419500
2021062879
Nemá
nezistený
27.08.1992
Nešp.veľkoob.s potravin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A