Moja zóna

Agentúra HARMONY v.o.s.

Piaristická 1, 949 01 Nitra
31424953
2020405684
SK2020405684
0 zamestnancov
20.11.1992
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,75
99,8 %
N/A
1,13 mil. €
92,5 %
2020/2019
N/A
509 tis. €
306,9 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE