Moja zóna

KOVOFINAL spol. s r.o.

ul. Obrancov mieru 339/1, 955 01 Továrniky
31434266
2020419742
SK2020419742
1 zamestnanec
28.04.1993
Výroba kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,71
0,92
0,19
177,1 %
-6,77 tis. €
-39,8 %
2020/2019
2,4 tis. €
-0,71
-55,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskKOVOFINAL spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €

TržbyKOVOFINAL spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringKOVOFINAL spol. s r.o.


-1,11
-0,77
0,38
0,25

Zisk pred zdanenímKOVOFINAL spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €

EBITDAKOVOFINAL spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod KOVOFINAL spol. s r.o.


Štatutári KOVOFINAL spol. s r.o.


Spoločníci KOVOFINAL spol. s r.o.


Predmety podnikania KOVOFINAL spol. s r.o.


Kataster KOVOFINAL spol. s r.o.


Skrátené výkazy KOVOFINAL spol. s r.o.