Moja zóna

Dom FUBOR v.o.s.

M.R.Štefánika 4, 940 61 Nové Zámky
31440134
2021032167
SK2021032167
nezistený
27.07.1993
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,15
0,5
0,19
70,8 %
37,9 tis. €
-9,5 %
2020/2019
96,6 tis. €
-20,6 %
2020/2019
0,15
-22,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE